Antoniuskerk Oldenzaal
Antonius van Padua
home nieuws vieringen geschiedenis rondleiding Contact
8) Kruiswegstaties I t/m IV
In het bovendeel van de zuidertranseptarm aan de zuid en oostwand zien we de eerste vier van de veertien kruiswegstaties vergezeld van oudtestamentische teksten en portretten van de auteurs ervan (in grisaille!) midden boven de staties. De overige tien staties, met teksten en portretten van de heiligen in medaillons, worden telkens aangeduid met Romeinse cijfers.