Antoniuskerk Oldenzaal
Antonius van Padua
home nieuws vieringen geschiedenis rondleiding Contact
17) Absis
Het straalgewelf van de absis is op een omberkleurig fond voorzien van gevederde engelenkopjes temidden van ranken, een scherp contrast met de lichtheid van de rest van de kerk.

Straalgewelf    Straalgewelf

Het altaar werd geplaatst in 1915 en voltooid in 1924. Op het antependium van de witmarmeren altaartombe in reliëf het tafereel van de in het graf neergelegde Christus, aanbeden door engelen. In de tabernakeldeuren zijn twee engelen gegraveerd. Links en rechts van het tabernakel de witmarmeren kaarsenbanken met het opschrift: "Privilegiatum Altare Quotidianum Perpetuum" (Altaar gewijd voor blijvend dagelijks gebruik). Op het linker retabel Antonius, die met het Allerheiligste een menigte zegent, een knielende ezel incluis, verbeelding van een bekende Antoniuslegende. Op het rechter retabel een voorstelling van het Mirakel van Amsterdam. Onder de retabels rozetten met dieper liggende portretten van heiligen: Thomas van Aquino, Clara, Juliana de Falconieri, Paschalis Baylon, alle vier met een bijzondere devotie tot het Allerheiligste Sacrament.

De absis heeft zeven segmenten met daarin gebrandschilderde ramen. Het eerste raam heeft onderin het paneel de tekst: "Van den opgang der zon tot den ondergang en op alle plaatsen wordt een reine offerande opgedragen". Op de volgende ramen ziet men: Christus het brood brekend bij de wonderbare spijziging (Marcus); Christus bij het laatste avondmaal (Mattheus); Christus aan het kruis (Paulus); Christus aan tafel met de Emmausgangers (Lucas); Christus die de menigte voorhoudt dat Hij het Ware Brood is (Johannes); Melchisedech draagt zijn offer op aan Jahweh (David).

De absis wordt afgesloten door de triomfboog. In het rechter conterfort, het 'rechterbeen' van die boog, is de eerste steen met een Latijnse inscriptie ingemetseld. (Vertaling: De gewijde heilbrengende steen is op deze plaats onder de fundamenten neergelegd op 13 juni 1911).

Eerste steen

Links van het altaar staat het vaandel van het St. Antoniuskoor en rechts het vaandel van de Derde Orde van St. Franciscus.

Uit de sluitsteen van het gewelf daalt een keten neer waaraan de godslamp is gehangen.

Godslamp    Godslamp