Antoniuskerk Oldenzaal Antoniuskerk Oldenzaal Antoniuskerk Oldenzaal
Antonius van Padua
home nieuws vieringen geschiedenis rondleiding Contact

KINDERKERK

Kom erbij, kom erbij er is nog een plekje vrij,
bij de kinderkerk is dat geen goed idee,
ga maar zitten op het kleed en zing maar mee!

Elke derde zondag van de maand is er in de Antoniuskerk in Oldenzaal een viering voor kinderen van 4 tot +/- 8 jaar. Elke viering staat er een nieuw bijbelverhaal centraal en worden er liedjes gezongen. Daarnaast hebben we enkele vaste onderdelen zoals de boodschappenmand (waarvoor iedereen iets mag meenemen), kaarsen aansteken en worden de jarigen van de maand in het zonnetje gezet.

Kom je ook een keer naar de kinderkerk? Het begint om 10.00 uur in de Antoniuskerk in Oldenzaal. En neem de rest van je gezin gezellig mee!

Kun je niet wachten tot de volgende kinderkerk, kijk dan eens op onze Facebookpagina!

Tot dan!

CIRKELVIERINGEN

Sinds een aantal jaren is er in de Antoniuskerk maandelijks een 'cirkelviering'. Deze cirkelvieringen zijn een manier om vertrouwd te raken met verhalen, traditie en andere mensen. Zo geeft de cirkelviering iedereen de mogelijkheid om vanuit de basis verder te bouwen aan de persoonlijk levensbeschouwelijke beleving, door bijvoorbeeld uit de bijbel en andere boeken te lezen. Door deze te lezen en te horen wordt men steeds aan die waarden herinnerd. In de cirkelvieringen gaan men ook bij zichzelf te rade hoe ze met deze waarden om kunnen gaan.
Daar begint elke viering dan ook mee: met de bezinning waaròm we rondom een thema bijeen komen. We noemen dat ook wel 'bewustwording'. Daarna is er de gelegenheid om aan de hand van verhalen, liederen, voorbeelden, rituelen na te denken over en te beleven wat deze kunnen betekenen voor onze levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Bij de cirkelvieringen krijgen we ook de kans om met anderen van gedachten te wisselen, over bijvoorbeeld hoe met onze kinderen te communiceren over de dingen waar ze mee bezig zijn en de problemen die we zelf ervaren, hoe ze te stimuleren...

De cirkelvieringen zijn laagdrempelig. In een klein uur proberen we een evenwicht te zoeken tussen de eigen ervaringen en ervaringen uit de wereld en de traditie. Het koor "Passe Partout" staat niet tegenover de bezoekers, maar zingt samen met de anderen in een cirkel.

JUBILEUMBOEK 100 JAAR ST. ANTONIUS VAN PADUA TE OLDENZAAL

De geschiedenis van onze kerk staat erin beschreven met prachtige foto's.

Het boek is bij het Plechelmus/Antoniussecretariaat verkrijgbaar.

RESTAURATIE ANTONIUSKERK

Volgens planning is de grote restauratie voltooid. Het prachtige resultaat kon worden gerealiseerd door:

  • Rijksmonumentenzorg (RACM) Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten
  • Provincie Overijssel Monumentensubsidie
  • Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland
  • Gemeente Oldenzaal (vergunningen)
  • Architectenbureau Boerman te Steenderen
  • Aannemersbedrijf Wesselink te Weerselo
  • Glas in Lood Van der Wal te Vorden
  • Schilderbedrijf Burgers van der Wal te Doetinchem
  • AGI verlichting te Almelo
  • En natuurlijk alle vakbekwame medewerkers!

BRIM SUBSIDIE

In het kader van de BRIM (Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten) is een onderhoudssubsidie aangevraagd voor zes jaren (2012-2017) monumenten onderhoud. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de aanvraag gehonoreerd met een subsidie waardoor een goed onderhoudsplan voor de Antoniuskerk kan worden gerealiseerd.

VASTLEGGING BIJZONDERE INVENTARIS ANTONIUSKERK

Nadat de grote restauratie was voltooid, kreeg de SKKN (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland) van het bisdom de opdracht een gedetailleerde inventaris vast te leggen met foto’s en omschrijvingen van het kunstzinnige interieur van de St. Antonius van Paduakerk. Dit heeft geresulteerd in een goed gearchiveerd boekwerk met veel foto’s van de muurschilderingen en fresco’s.

OPENSTELLING ANTONIUSKERK

Via het secretariaat kan op aanvraag een rondleiding worden verzorgd.